آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر علی بخشی

ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:00 صبح الی 12:30 و 15:00 الی 20:00 پنج شنبه 8:00 صبح الی 12:30 ظهر

لیست آزمایشات

آزمايشگاه ژنتيک پزشکي دکتر علي بخشي با خدمات نوين و تخصصي تشخيص بيماري هاي ژنتيکي جهت موارد زير پذيرش دارد :

 • کاريوتايپ G-Banding از نمونه هاي خون ( زمان جوابدهي دو هفته )
 • کاريوتايپ G-Banding از نمونه مايع آمنيون ( زمان جوابدهي دو تا سه هفته )
 • کاريوتايپ G-Banding از نمونه هاي مغز استخوان ( زمان جوابدهي دو تا سه هفته )
 • تست سريع QF-PCR جهت تشخيص فوري اختلالات شايع کروموزومي در نمونه هاي آمنيون و CVS ( زمان جوابدهي حداکثر سه روز )
 • تعيين هويت و ابوت از طريق DNA Marker به عنوان دقيق ترين تست
 • تست غير تهاجمي Cell Free DNA جهت بررسي اختلالات شايع کروموزومي و تعيين جنسيت جنين از طريق خون مادر از هفته 10 بارداري ( زمان جوابدهي دو هفته )
 • انجام آزمايشات پنل سقط مکرر مانند FV Leiden ، MTHFR ( A1298C ، C677T ) ، Prothrombin ، PAI-1
 • انجام آزمايشات مرتبط با سرطان خون مانند JAK2 ، CALR ، MPL ... ،
 • تست هاي ABL-BCR ( فيلادلفيا ) ، N-ras ، Kras ، B-raf و ساير ترانس لوکاسيون ها و جهش هاي مرتبط با سرطان
 • بيماري هاي تک ژني شايع از قبيل سيستيک فيبروزيس ، فنيل کتونوري ، هموفيلي ، ديستروفي عضلاني دوشن ، تالاسمي ها ،
 • آکندروپلازيا ، هانتينگتون ، ناشنوايي ، ...
 •  بررسي بيماريهاي ويروسي و عفوني از طريق Real Time PCR
 • مراحل تشخيص علل ژنتيکي ناباروري مردان از طريق غربالگري ريز حذف هاي کروموزوم(AZF)Y
 • پذيرش جهت Whole exom sequencing (از طريق Next Generation Sequencing)NGS
 • پذيرش جهت بيش از هفت هزار بيماري ژنتيکي شناخته شده از طريق NGS
 • پذيرش جهت بررسي حامل بودن بيماري هاي شايع ژنتيکي ( در ازدواج فاميلي اهميت زيادي دارد )
  • بررسي 100 ژن شايع ؛ بررسي 600 ژن شايع
 • بررسي سرطان ها و بيماري هاي ژنتيکي و ارثي مرتبط از طريق Real Time PCR
 • بررسي و شناسايي Viral load و Genotyping از طريق Real Time PCR
 • تعيين جنسيت جنين از طريق مولکولي
 • انجام تست هاي ژنتيکي در مردان نابارور مانند ميکرو دليشن هاي کروموزوم Y
 • پذيرش ساير پنل هاي بيماري هاي ژنتيکي از طريق NGS

             شامل :

 • پنل عقب ماندگي ذهني ( Mental retardation )
 • پنل ژن هاي مرتبط با سرطان جهت تشخيص و همچنين شناسايي افراد در معرض خطر
 • پنل اختلالات شنوايي
 1. ( 154 ژني – 127 ژني – 91 ژني )
 • پنل بيماري هاي چشمي
 1.  ( 213 ژني – 210 ژني – 175 ژني )
 2. پنل آتروفي بينايي ؛ پنل ديستروفي شبکيه چشم / گيرنده چشم ؛ پنل رتينت پيگمنتوزا
 • پنل بيماري هاي پوستي ( 128 ژني و ... )
 • پنل بيماري هاي ايمني
 • پنل بيماري هاي خون و سيستم لنفاوي
 • پنل بيماري هاي کليوي
 • پنل بيماري هاي استخواني – ماهيچه اي
 • پنل بيماري هاي موکوپلي ساکاريدوز
 • پنل بيماري هاي متابوليک ( 121 ژني – 120 ژني )
 • پنل بيماري هاي ميتوکندريايي ( هسته اي – غير هسته اي )
 • پنل بررسي کل بيماري هاي توارثي به صورت Trio ( انجام آزمايش براي والدين و يکي از فرزندان بيمار بصورت همزمان )
 • پنل سندروم مارفان و اختلالات مرتبط قلبي
 • پنل اختلالات مادرزادي گليکوزيلاسيون
 • پنل اختلالات تشنجي و صرع
 • پنل ناتواني ذهني وابسته به X
 • غربال گري حاملين ژن هاي اتوزومي مغلوب و وابسته به X مغلوب
 • پنل آلبينيسم ( پوستي و چشمي )
 • پنل شارکوت ماري توث
 • پنل Osteogenesis imperfecta
 • بررسي ژن هاي اورگانيک اسيد
 • پنل لبر ( Leber )
 • پنل اکتودرمي ديسپلازي
 • پنل Long QT Syndrome
 • پنل سندروم آلپورت ( Alport Syndrome )
 • پنل سندروم بارتر
 • پنل Niemenn-Pick
 • پنل هيرشپرونک ( Hirschsprung )
 • پنل هموسيستونوري
 • پنل سندروم نونان

و ساير آزمايش ها و پنل هاي درخواستي .