آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر علی بخشی

ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:00 صبح الی 12:30 و 15:00 الی 20:00 پنج شنبه 8:00 صبح الی 12:30 ظهر


معرفی آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر علی بخشی


آزمايشگاه تخصصي ژنتيک پزشکي دکتر علي بخشي با مجوز فعاليت از دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در راستاي خدمت رساني به مردم شريف استان ، واجد امکانات ، دستگاه هاي پيشرفته، پرسنل مجرب و آموزش ديده مي باشد. آزمايشگاه داراي دو بخش مجزاي سيتوژنتيک و ژنتيک مولکولي است که در بخش سيتوژنتيک کاريوتايپ بر روي نمونه هاي خون ، آمنيون ، CVS و مغز استخوان با استفاده از سيستم نرم افزاري آناليزه FDA Approve انجام مي شود. بخش مولکولي نيز شامل تست هاي غربالگري ژنتيکي قبل از ازدواج ، غربالگري ژنتيکي حين بارداري ، پنل هاي سقط مکرر ، ناباروري در زنان و مردان ، آزمايش تعيين هويت و ابوت ، ازدواج هاي فاميلي ، سرطان ها و ساير آزمايش هاي ژنتيکي بر روي افراد ناقل و مبتلا مي باشد. دکتر رضا علي بخشي به عنوان مسئول فني آزمايشگاه ، عضو هيئت علمي و دانشيار دانشکده پزشکي است که تجربه هزاران تشخيص قبل از تولد بيماري هاي ژنتيکي را دارد و حاصل آن جلوگيري از صد ها فرد مبتلا به بيماري هاي ژنتيکي مي باشد. آيا مي دانيد درصد قابل توجهي از بيماري هاي انساني ژنتيکي بوده و از طرفي اکثر بيماري هاي ژنتيکي قابل درمان نيستند !!! به همين دليل پيشگيري از به دنيا آمدن فرزندان مبتلا به بيماري هاي ژنتيکي يکي از بهترين گزينه ها مي باشد. هديه ما به شما آرامش در زندگي با داشتن فرزندان سالم است.