آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر علی بخشی

ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:00 صبح الی 12:30 و 15:00 الی 20:00 پنج شنبه 8:00 صبح الی 12:30 ظهر


آیا ناباروری در زنان و مردان ارتباطی با ژنتیک دارد ؟


در ارتباط با ناباروري در مردان و زنان علت هاي زيادي وجود دارد و بعضي از علت هاي آن فعلا ناشناخته اند. گاهي اوقات مراجعين تحت نظر پزشک معالج درمان هاي دارويي را انجام مي دهند و بايد بپذيرند که بعضي از ناباروري ها قابليت درمان را دارند و بعضي ديگر خير. يکي از مواردي که بايد مورد توجه قرار بگيرد بررسي ژنتيکي است ، برخي از اختلالات کروموزومي هستند که موجب ناباروري مي شوند به عنوان مثال کلاين فلتر يک اختلال کروموزومي است که در آقايان صورت ميگيرد و باعث ناباروري آقا ميشود و با درمان دارويي جواب نمي دهد گاهي اوقات آقاياني که نابارور هستند ناشي از حذف کروموزومي در قسمتي از بازوي بلند کروموزومي Y است که ما اين آزمايش را هم در آزمايشگاه انجام مي دهيم و درصدي از ناباروري ها مي تواند از اين مورد باشد. در خانم ها هم که سندرم ترنر دارند بارور نخواهند شد که مي توان به اين موارد توجه کرد .