آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر علی بخشی

ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:00 صبح الی 12:30 و 15:00 الی 20:00 پنج شنبه 8:00 صبح الی 12:30 ظهر


خدمات نوین و تخصصی در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر علی بخشی


خدمات نوين و تخصصي تشخيص بيماري هاي ژنتيکي اعم از انجام انواع آزمايش بر روي نمونه هاي جنين شامل CVS و Amniocentesis ( آمنيوسنتز ) ، غربالگري ژنتيکي قبل از ازدواج ، غربالگري ژنتيکي حين بارداري ، پنل هاي سقط مکرر ، ناباروري در زنان و مردان ، تعيين هويت و ابوت ، ازدواج هاي فاميلي ، سرطان ها و ساير آزمايش هاي ژنتيکي در آزمايشگاه ژنتيک پزشکي دکتر علي بخشي صورت ميگيرد