آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر علی بخشی

ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:00 صبح الی 12:30 و 15:00 الی 20:00 پنج شنبه 8:00 صبح الی 12:30 ظهر


بیماری های ژنتیکی چه بیماری هایی هستند؟


هر بيماري که حاصل تغيير در ژنتيک باشد به عنوان بيماري ژنتيکي شناخته ميشود ، برخي از بيماري هاي ژنتيکي قابليت توارث را دارند يعني در خانواده تکرار ميشوند و قابليت انتقال را دارند در واقع هم ژنتيکي هستند و هم توارثي. بسياري از بيماري هاي ژنتيکي در خود فرد ايجاد شده اند و ممکن است که از قبل در خانواده وجود نداشته باشد بسياري از سرطان ها به اين شکل هستند که در خود فرد بوجود آمده اند و ممکن است قابل توارث نباشند. در سرطان ها گفته ميشود که بين ? تا ?? درصد توارثي هستند و بالاي ?? درصد زمينه توارثي و انتقال را نداشته باشند. آيا بيماري هاي ژنتيکي به صورت محدود و انگشت شمار هستند ؟! خير - هزاران بيماري ژنتيکي وجود دارد که برخي از آنها بسيار شايع و فراوان هستند و برخي ديگر بسيار نادر هستند. در ارتباط با تشخيص و درمان بيماري هاي ژنتيکي چه اقداماتي بايد انجام داد ؟ بهترين راه پيشگيري است و با اينکار ما ميتوانيم از تولد بيماري هاي ژنتيکي جلوگيري بکنيم البته تعدادي از بيماري هاي ژنتيکي قابل درمان هستند.