آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر علی بخشی

ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:00 صبح الی 12:30 و 15:00 الی 20:00 پنج شنبه 8:00 صبح الی 12:30 ظهر

تعیین هویت و ابوت (DNA Paternity Testing)

تعيين هويت

بيش از دو دهه پيش دانشمندان توانستند با استفاده از روشهاي نوين ژنتيکي به الگو هاي خاص ژنتيکي جهت تعيين هويت دست يابند. خيلي زود اين روش فراگير شد و کاربرد وسيعي در پزشکي قانوني، پليس جنايي، مهاجرت، تعيين هويت، تعيين رابطه خويشاوندي و ... پيدا کرد. امروزه استفاده از اين روش ها در دادگاه هاي کشورهاي مختلف از جمله کشورمان کاربرد روزانه اي پيدا کرده است و کمتر قاضي را مي توان يافت که به نتايج اين روش اعتقاد نداشته باشد و از آن استفاده نکند.

 

 

اساس روش تعيين هويت مبتني بر مشخص کردن وضعيت ژنتيکي يک فرد و مقايسه آن با فرد ديگر و يا نمونه به جا مانده از صحنه جرم و ... مي باشد. ماده ژنتيکي هسته در انسان، به صورت مساوي، نيمي از پدر و نيمي از مادر به ارث ميرسد. در اکثر موارد از چند شکلي هاي خاصي موسوم به STR يا Short Tandem Repeat  موجود در ماده ژنتيکي استفاده مي شود.

اعداد بدست آمده براي هر فرد کاملا اختصاصي بوده و به اصطلاح طرح واره يا انگشت نگاري ژنتيکي ناميده ميشود .

روش ديگر استفاده از ميتوکندري مي باشد. در اين روش ميتوان قرابت از طرف مادر يا زنان فاميل را مشخص کرد.

همانطور که اشاره شد ميتوکندري ديگر اندامک داخل سلولي است که داراي ماده ژنتيکي ميباشد ولي ماده ژنتيکي آن توارث مادري دارد و از مادر به فرزندان (چه دختر و چه پسر) به ارث ميرسد. پس اگر افراد داراي مادر مشترک يا جد مادري مشترک باشند داراي علايم يکساني بر روي ميتوکندري خود خواهند بود. روش ديگر استفاده از STR هاي کروموزوم Y مي باشد. کروموزوم Y در مردان وجود دارد و فقط از پدر به پسران منتقل مي شود. لذا از اين روش مي توان قرابت افراد ذکور يا مردان خانواده را مشخص کرد. مثلا رابطه عموزادگي و امثالهم. بخش تعيين هويت آزمايشگاه ژنتيک پزشکي دکتر علي بخشي با در اختيار داشتن پيشرفته ترين دستگاههاي تعيين هويت ژنتيکي بر اساس روش هاي فوق آمادگي دارد تا خدمات زير را ارائه دهد:

 1. تعيين پدر فرزندي
 2. مادر فرزندي
 3. رابطه والديني ( مثلاً براي موارد تعويض در بيمارستان )
 4. برادري، خواهري، خواهر-برادري
 5. نوه گي، عمو زادگي
 6. تعيين طرح واره
 7. تعيين هويت جنين

 

 

آزمايش تعيين هويت و ابوت از طريق مارکرهاي DNA

دقيق ترين تست تعيين هويت و ابوت بوده و دقت آن بالاي 99.99 درصد است و در بيشتر منابع 100 درصد ذکر ميشود

اين تست در موارد زير قابل انجام است :

 • نزاع در خصوص هويت جنين و يا فرزند و تعلق آن به والد پدري
 • جا به جايي نوزاد پس از تولد
 • همسان يا غير همسان بودن دو قلوها
 • رابطه بيولوژيک بين فرزندان يک خانواده در موارد مسائل مربوط به سهم الارث

 

روش تشخيص

 • تشخيص قبل از تولد بر روي جنين
 • تشخيص  بر روي خون افراد مورد بررسي

 

مدت زمان انجام آزمايش

 • 10 الي 15 روز کاري